តើអ្វីទៅជា Parlay 5?

 ផាឡេ ៥ ផ្អែកលើលទ្ធផលរបស់ Happy 5។ ការ សម្រាល កូន គឺ ជា អ្នក ឈ្នួល តែ មួយ គត់ ដែល ភ្ជាប់ អ្នក ឈ្នួល ជា ច្រើន និង ពឹង ផ្អែក លើ អ្នក ជួញ ដូរ ទាំង អស់ ដែល ឈ្នះ ជាមួយ គ្នា ។ បើ មាន ការ ភ្នាល់ ណា មួយ ក្នុង 

parlay ចាញ់, 15. 5 . ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ប្រសិន បើ អ្នក ឈ្នួល ទាំង អស់ ឈ្នះ អ្នក ភ្នាល់ ទទួល បាន ការ បង់ ប្រាក់ ច្រើន ជាង នេះ ។ វា ជា រចនាប័ទ្ម ដែល មាន ហានិភ័យ ខ្ពស់ និង មាន រង្វាន់ ខ្ពស់ នៃ ការ លេង ល្បែង ។ 

លទ្ធ ផល ទាំង អស់ ត្រូវ តែ ផ្គូផ្គង យ៉ាង ពិត ប្រាកដ ជាមួយ នឹង ការ ជ្រើស រើស ដើម្បី ឈ្នះ ជុំ នេះ ។ ទាយ លំដាប់ នៃ គ្រាប់ បាល់ ដែល ត្រូវ គូរ ជា Over/Under, Odd/Even and Red/Blue។

ឧទាហរណ៍ (Over/Under): 

ជំហានទី១៖ ជ្រើសរើសភ្នាល់លើ ១ ទៅ ៥គ្រាប់។

ជំហានទី២: ជ្រើសរើសជ្រើសរើសរបស់អ្នក ឬចុច ‘Quick Pick’ ដើម្បីបំពេញការជ្រើសរើស។

ជំហានទី៣: ចុចប៊ូតុង ‘Confirm’ ដើម្បីបំពេញ។

គុណប្រយោជន៍របស់ Parlay 5:

i) ប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមុនធៀបនឹង Happy 5

ii) កាន់តែរំភើប

iii) ត្រូវការជំនាញទស្សន៍ទាយបន្ថែម

10370cookie-checkតើអ្វីទៅជា Parlay 5?