តើខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កក់ដំបូង ១០៩% ដោយរបៀបណា?

ប្រាក់បន្ថែមស្វាគមន៍ ១០៩% សំរាប់បក្សីកីឡា គឺប្រាក់បន្ថែមពេញនិយមរបស់យើងខ្ញុំ។ លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើតាមខាងក្រោមដើម្បីរីករាយជាមួយប្រាក់បន្ថែម៖

ជំហានទី១៖ ចូលគណនី BJ88 របស់អ្នក, ជ្រើសរើស “ការផ្តល់ជូន”.

ជំហានទី២: ជ្រើសរើស ប្រាក់បន្ថែម១០៩% សំរាប់បក្សីកីឡា.

ជំហានទី ៣៖ ជ្រើសរើសប្រភេទដាក់ប្រាក់ដែលអ្នកចូលចិត្ត និងធ្វើការដាក់យ៉ាងតិចបំផុត 5 USD។

ជំហានទី៤: ប្រាក់បន្ថែមនឹងត្រូវបានដាក់ក្នុងគណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗ នៅពេលដាក់ប្រាក់។

ជំហានទី៥៖ អ្នកអាចចូល “ប្រវត្តិរូប” > “ចំនួនភ្នាល់” ដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពនៃតម្រូវការភ្នាល់។

10620cookie-checkតើខ្ញុំដាក់ពាក្យសុំប្រាក់កក់ដំបូង ១០៩% ដោយរបៀបណា?