1 Ngày Teen Patti là gì? (Chỉ khả dụng trên Điện thoại di động)

Cái tên Teen Patti có nghĩa là ‘ba lá bài’ trong tiếng Hindi và được chơi với bộ bài 52 lá, không có Jokers. Át được chỉ định là quân bài có giá trị cao nhất và ‘hai’ là quân bài có giá trị thấp nhất. Bạn có thể đặt cược xem tay của Người chơi A hay Tay của Người chơi B có thứ tự cao hơn của các quân bài.

Cá cược ‘Back’ là cá cược vào một kết quả sẽ xảy ra trong khi cá cược “Lay” luôn đứng để giành được tiền cược của cược đối phương; nghĩa là đặt cược vào một kết quả KHÔNG xảy ra. Bạn sẽ có 6 cơ hội để đặt cược trong trò chơi trước khi bất kỳ thẻ nào được tiết lộ và sau khi mỗi thẻ được tiết lộ.

Khi bắt đầu trò chơi, bạn chỉ có thể ‘Back’ trên Người chơi A hoặc Người chơi B trước khi bất kỳ thẻ nào được tiết lộ. Sau khi mỗi người chơi nhận được thẻ đầu tiên của họ, bạn có thể chọn ‘Back’ hoặc ‘Lay’ ở người chơi với điểm mạnh hơn.

Ngoài ra còn có một tính năng đặc biệt gọi là ‘Cash Out’ cho phép thanh toán sớm toàn bộ hoặc một phần tiền cược của bạn trước khi kết quả của trò chơi được xác định. Bạn có thể chọn rút tiền tối đa 5 lần sau mỗi thẻ được tiết lộ. Ngay cả sau khi rút tiền mặt, bạn vẫn có thể tiếp tục đặt cược.

13380cookie-check1 Ngày Teen Patti là gì? (Chỉ khả dụng trên Điện thoại di động)