Teen Patti là gì? (Chỉ khả dụng trên Điện thoại di động)

Cái tên Teen Patti có nghĩa là ‘ba lá bài’ trong tiếng Hindi và được chơi với bộ bài 52 lá, không có Jokers. Át được chỉ định là quân bài có giá trị cao nhất và ‘hai’ là quân bài có giá trị thấp nhất. Bạn có thể đặt cược xem tay của Người chơi A hay Tay của Người chơi B có thứ tự cao hơn của các quân bài.

Xếp hạng của các ván bài có thể, từ cao xuống thấp như sau:

1. Pure Sequence hoặc Straight Flush: Ba lá bài cùng chất theo thứ tự.

2. Trail or three of a kind: Ba quân bài cùng hạng.

3. Sequence or Straight: Ba lá bài theo thứ tự nhưng không phải tất cả cùng chất.

4. Color or Flush: Ba lá bài cùng chất không theo thứ tự. Nếu cả hai tay của người chơi đều tuôn ra, lá bài cao nhất sẽ được so sánh.

5. Pair or two of a kind: Hai quân bài cùng hạng. Giữa hai cặp, người có giá trị cao hơn là người chiến thắng.

6. High Card (Bài cao): Một ván bài không có đôi và không phải là sảnh hay cùng chất. Nếu người chơi chia sẻ một thẻ cao chung, thẻ cao nhất tiếp theo sẽ được sử dụng để xác định người chiến thắng.

13320cookie-checkTeen Patti là gì? (Chỉ khả dụng trên Điện thoại di động)