Happy 5 là gì?

Happy 5 được chơi bằng cách rút ngẫu nhiên 5 quả bóng từ 20 quả bóng được đánh số (01 đến 20). Kết quả dựa trên sự kết hợp của 5 con số được rút ra.

Có 5 loại cược:

1. Lớn/Nhỏ 

Tổng của 5 bi số rút ra lớn hơn hoặc bằng 53 (Lớn); nhỏ hơn hoặc bằng 52 (Nhỏ).

2. Lẻ/Chẵn

Từ tổng của 5 quả bóng được rút ra, chữ số cuối cùng là một số lẻ hoặc một số chẵn.

3. Lẻ hơn/Chẵn hơn

Từ 5 quả bóng được đánh số, nếu có nhiều hơn 3 trong số này là số lẻ, cược vào lẻ hơn sẽ thắng. Nếu hơn ba trong số những số này là số chẵn, thì cược vào chẵn hơn sẽ thắng.

4. 4 Mùa

Dự đoán tổng số của 5 quả bóng được rút ra sẽ rơi vào một tên phạm vi cụ thể. Có 4 tên phạm vi khác nhau để đặt cược: 15-33 (Mùa xuân), 34-52 (Mùa hè), 53-71 (Mùa thu) và 72-90 (Mùa đông).

5. Kết hợp

Ví dụ: đặt cược LỚN/LẺ có nghĩa là bạn dự đoán rằng tổng của 5 quả bóng được đánh số lớn hơn 53 và chữ số cuối cùng của tổng là một số lẻ. Các kết hợp khác mà bạn có thể đặt cược là LỚN/CHẴN, NHỎ/LẺ và NHỎ/CHẴN.

12620cookie-checkHappy 5 là gì?