Tôi nên làm gì trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc tranh chấp?

Vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng 24/7 của chúng tôi qua Live Chat và cung cấp thông tin như sau:

1. Tên người dùng

2. Chi tiết trò chơi

  • Tên trò chơi
  • Mã đặt cược
  • Số tiền đặt cược
  • Thời gian đặt cược
12890cookie-checkTôi nên làm gì trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc tranh chấp?