Trò chơi Number Game là gì?

Number Game được chơi bằng cách đặt cược vào số quả bóng được rút ra từ máy chơi lô tô. Có 75 con số khác nhau để lựa chọn và 3 trong số những con số đó được rút ra trong mỗi trò chơi. Người chơi có thể đặt cược trong mỗi khoảng thời gian bóng để đoán kết quả của quả bóng tiếp theo và các tỷ lệ cược khác nhau sẽ được đưa ra cho mỗi quả bóng được rút ra. Tất cả các kết quả trò chơi sẽ được giải quyết sau mỗi quả bóng được rút ra.

Có 5 loại cược:

1. Trên/Dưới tiếp theo

Bóng từ số 1 đến 37 được coi là ‘Dưới’ và bóng từ số 38 đến 75 được coi là ‘Trên’.

2. Lẻ/Chẵn tiếp theo

Đặt cược xem con số chiến thắng sẽ là chẵn hay lẻ.

3. Đỏ/Xanh tiếp theo

Đặt cược vào màu của con số chiến thắng.

4. Kết hợp tiếp theo

Cược kết hợp của Lẻ/Chẵn Tiếp theo và Đỏ/Xanh Tiếp theo .

5. Bánh Xe Số

Bánh xe số được chơi bằng cách đặt cược vào một số hoặc một nhóm số. Bạn có thể thấy tỷ lệ cược được cung cấp trên một số duy nhất được đặt bên cạnh mỗi số bóng. Có ba loại đặt cược cho phép người chơi đặt cược vào một số nhóm số để mang lại cho bạn các cơ hội thắng khác nhau và các khoản thanh toán khác nhau:

i) Loại cược năm số được sắp xếp theo hàng ngang.

ii) Loại cược mười lăm số theo hàng hoặc theo cột dựa trên bố cục.

iii) Loại cược 25 số mang lại cơ hội thắng lớn nhất cho bạn.

12580cookie-checkTrò chơi Number Game là gì?