Các yêu cầu để thực hiện rút tiền là gì?

Trước khi rút tiền, hãy chắc chắn rằng bạn:

1. Hoàn tất xác minh tài khoản của bạn.

  • Cập nhật ngày sinh của bạn
  • Xác minh số điện thoại

2. Tài khoản có ít nhất một lần ghi tiền gửi.

3. Đáp ứng các yêu cầu đặt cược tiền gửi hoặc tiền thưởng của bạn.

(Bạn phải hoàn thành ít nhất 1 vòng cược cho tất cả số tiền gửi của mình. Nếu bạn đăng ký tiền thưởng, bạn sẽ cần phải hoàn thành các vòng cược mà khuyến mãi bạn nhận đã ghi rõ trong các điều khoản và điều kiện trước khi rút tiền. )

17130cookie-checkCác yêu cầu để thực hiện rút tiền là gì?