Làm thế nào để rút tiền?

Hãy xem hướng dẫn từng bước đơn giản này để thực hiện việc rút tiền của bạn.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản BJ88 của bạn và nhấp vào “Hồ sơ”.

Bước 2: Chọn “Rút tiền”.

Bước 3:Vui lòng hoàn tất xác minh tài khoản của bạn trước khi bạn tiến hành yêu cầu rút tiền. Nhấp chuột đây để tìm hiểu cách xác minh tài khoản BJ88.

Bước 4: Chọn ‘Ngân hàng địa phương’ và điền số tiền rút của bạn.

Bước 5: Nhập chi tiết ngân hàng hợp lệ của bạn bằng cách nhấp vào nút “Thêm thẻ ngân hàng”.

Bước 6:Bạn có thể chọn lưu thẻ để thanh toán trong tương lai bằng cách đánh dấu vào tùy chọn ‘lưu dưới dạng ưa thích’ sau khi điền tất cả các chi tiết.

Bước 7: Bấm vào “Nộp” và bạn sẽ nhận được thông báo rằng giao dịch rút tiền của bạn đã được nhận và đang được xử lý.

Để kiểm tra trạng thái rút tiền, hãy nhấp vào “Hồ sơ” > “Hồ sơ giao dịch”.

Ghi chú:

1. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả thông tin của bạn là chính xác,BJ88 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản tiền bị thiếu nào do thông tin không chính xác.

2. Vui lòng hoàn thành xác minh tài khoản trước khi thực hiện rút tiền.

16960cookie-checkLàm thế nào để rút tiền?