Làm thế nào để xác minh tài khoản của tôi?

Bạn được yêu cầu xác minh địa chỉ email, số điện thoại và cập nhật ngày sinh trước khi có thể gửi bất kỳ yêu cầu rút tiền nào. Để xác minh tài khoản của bạn,

Bước 1:Đăng nhập vào tài khoản BJ88 của bạn. Chọn “Hồ sơ” > “Thông tin cá nhân”.

Bước 2: Chọn nút “Chưa xác minh” bên cạnh số điện thoại của bạn. Nhấp vào ‘Xác minh’ và mã OTP sẽ được gửi cho bạn qua SMS và sẽ hết hạn sau 5 phút. Nhập mã OTP vào cột và bấm “Gửi”.

Bước 3: Chọn nút “Chưa xác minh” bên cạnh địa chỉ email của bạn. Nhấp vào ‘Xác minh’ và mã OTP sẽ được gửi cho bạn qua email và sẽ hết hạn sau 5 phút. Vui lòng kiểm tra thư mục email [Spam/Junk] nếu bạn không nhận được email. Nhập mã OTP và bấm “Gửi”.

Bước 4: Cập nhật ngày sinh của bạn bằng cách nhấp vào nút ‘Chỉnh sửa ngày sinh’, nhập năm, tháng và ngày tương ứng rồi nhấp vào ‘Lưu’. Xác minh tài khoản của bạn hiện đã hoàn tất.

Lưu ý: Nếu bạn không nhận được email, vui lòng kiểm tra xem:

i) Hộp thư cá nhân của bạn đã đầy

ii) Email đã gửi bị gắn cờ là [Spam/Junk]

iii) Trì hoãn do sự cố mạng

iv) Sai email khi đăng ký

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng 24/7 của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

17750cookie-checkLàm thế nào để xác minh tài khoản của tôi?