Mất bao lâu để một khoản rút tiền được xử lý?

Trong giờ làm việc bình thường, việc rút tiền thường được xử lý trong vòng 15-30 phút. Nếu yêu cầu rút tiền nhận được ngoài giờ làm việc, nó sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Hãy nhớ rằng sau khi giao dịch được chúng tôi xử lý, thời gian để bạn rút tiền được phản ánh sẽ phụ thuộc vào phương thức thanh toán.

17050cookie-checkMất bao lâu để một khoản rút tiền được xử lý?