Tiền gửi/rút tiền của tôi có được ghi có vào cuối tuần không?

Có, giờ hoạt động của dịch vụ gửi tiền của chúng tôi là 24/7, trong khi giờ hoạt động của dịch vụ rút tiền là từ 7:30 sáng đến 9:00 tối.

16580cookie-checkTiền gửi/rút tiền của tôi có được ghi có vào cuối tuần không?