Tôi có thể hủy yêu cầu rút tiền của mình bằng cách nào?

Vui lòng kiểm tra trạng thái rút tiền của bạn bằng cách nhấp vào ‘Hồ sơ’ > ‘Hồ sơ giao dịch’.

Vì “Chưa giải quyết” trạng thái: Liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng 24/7 của chúng tôi để yêu cầu hủy bỏ. (Xin lưu ý rằng giao dịch của bạn có thể không bị hủy nếu nó đang được xử lý.)

Vì “Tán thành” trạng thái: Không thể hủy giao dịch.

17500cookie-checkTôi có thể hủy yêu cầu rút tiền của mình bằng cách nào?