Các chương trình khuyến mãi hoặc tiền thưởng có sẵn trên BJ88 bây giờ, và làm thế nào để tôi áp dụng?

Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn có thể chọn từ nhiều loại khuyến mãi và tiền thưởng có sẵn cho bạn trên trang Khuyến mãi, và tất cả các khuyến mãi và tiền thưởng này sẽ thay đổi tùy theo các tháng khác nhau hoặc các điều kiện tương ứng. Vui lòng chọn các chương trình khuyến mãi ưa thích của bạn và hoàn thành các yêu cầu cụ thể được nêu trong các điều khoản & điều kiện để được hưởng các chương trình khuyến mãi và tiền thưởng.

Lưu ý: Bạn sẽ được thông báo về các chương trình khuyến mãi mới nhất của chúng tôi qua Tin nhắn hộp thư đến, SMS, Email, trong ứng dụng, thông báo tại web, v.v. Bạn cũng có thể thường xuyên truy cập trang Khuyến mãi để xem các chương trình khuyến mãi mới nhất của chúng tôi.

18310cookie-checkCác chương trình khuyến mãi hoặc tiền thưởng có sẵn trên BJ88 bây giờ, và làm thế nào để tôi áp dụng?