Làm thế nào để tận hưởng ưu đãi chào mừng được cung cấp bởiBJ88?

Đầu tiên, bạn cần phải đăng ký như một thành viên của  BJ88.

Chúng tôi cung cấp các loại ưu đãi chào mừng khác nhau trên Thể thao và Sòng bạc cho các thành viên mới. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và kiểm tra các ưu đãi chào mừng có sẵn cho bạn trên trang Khuyến mãi.

Bạn có thể chọn một trong những ưu đãi chào mừng ưa thích của mình khi thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của mình và hoàn thành các yêu cầu cụ thể được nêu trong các điều khoản & điều kiện để được hưởng phần thưởng chào mừng đã chọn.

Lưu ý: Mỗi thành viên chỉ được tham gia một trong các ưu đãi chào mừng hiển thị trên website. Khi một trong các ưu đãi chào mừng được chọn, các tùy chọn ưu đãi chào mừng còn lại sẽ không còn được hiển thị.

18460cookie-checkLàm thế nào để tận hưởng ưu đãi chào mừng được cung cấp bởiBJ88?