Tại sao tiền cược của tôi không được tính vào doanh thu cược hợp lệ, thêm nữa tôi cũng không thể dùng tiền khuyến mãi tại một số trò chơi?

Mặc dù hầu hết các cược đặt trên nền tảng của chúng tôi có thể được tính vào doanh thu cược và tiền thưởng chúng tôi cung cấp có thể được sử dụng cho nhiều loại trò chơi, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Để biết thông tin chi tiết về các trò chơi và thị trường thể thao được loại trừ khỏi việc tính toán tiền thưởng và doanh thu cược, vui lòng tham khảo bảng bên dưới:

Đối với cược thể thao, chúng tôi sẽ không tính tiền thưởng và doanh thu cược tại các sảnh:

18600cookie-checkTại sao tiền cược của tôi không được tính vào doanh thu cược hợp lệ, thêm nữa tôi cũng không thể dùng tiền khuyến mãi tại một số trò chơi?