Tại sao tôi không thấy tiền thưởng trong tài khoản của mình?

Tiền thưởng thường sẽ được cộng vào tài khoản của bạn sau khi bạn hoàn thành các yêu cầu cụ thể được nêu trong các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi có liên quan. Nếu tiền thưởng có liên quan không được cộng vào tài khoản của bạn trong khoảng thời gian được nêu trong điều khoản và điều kiện vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng 24/7 của chúng tôi.

18350cookie-checkTại sao tôi không thấy tiền thưởng trong tài khoản của mình?