Tôi có thể đặt cược hoặc sử dụng tiền thưởng cho một loại trò chơi khác không được nêu trong các điều khoản & điều kiện của chương trình khuyến mãi có liên quan không?

Không. Phần thưởng chúng tôi cung cấp chỉ có thể được sử dụng theo loại trò chơi được nêu trong các điều khoản & điều kiện của chương trình khuyến mãi có liên quan. Các giới hạn tiền thưởng khác nhau đối với các chương trình khuyến mãi khác nhau, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng.

18370cookie-checkTôi có thể đặt cược hoặc sử dụng tiền thưởng cho một loại trò chơi khác không được nêu trong các điều khoản & điều kiện của chương trình khuyến mãi có liên quan không?