Tôi đã thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của mình và nhận được số tiền thưởng nhỏ hơn dự kiến, phần còn lại của tiền thưởng ở đâu?

Điều này là do số tiền thưởng được cung cấp bởi BJ88 có giới hạn thanh toán tối đa. Ví dụ: chúng tôi cung cấp 100% tiền thưởng cho khoản tiền gửi đầu tiên, nhưng số tiền chi trả tiền thưởng tối đa lên tới 1,000 VND. Điều này có nghĩa là nếu bạn thực hiện một khoản tiền gửi đầu tiên của 1,500 VND, số tiền thưởng bạn nhận được sẽ là 1,000 VND.

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra các điều khoản & điều kiện của chương trình khuyến mãi có liên quan để biết giới hạn thanh toán của mỗi phần thưởng.

18390cookie-checkTôi đã thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của mình và nhận được số tiền thưởng nhỏ hơn dự kiến, phần còn lại của tiền thưởng ở đâu?