Yêu cầu đặt cược là gì?

Yêu cầu đặt cược còn được gọi là yêu cầu Doanh thu. Yêu cầu đặt cược là một hệ số nhân đại diện cho số lần bạn phải chơi thông qua khoản tiền gửi hoặc tiền thưởng trước khi bạn có thể rút bất kỳ khoản tiền thắng cược nào.

Có hai tình huống:

1. Không áp dụng bất kỳ chương trình khuyến mãi nào

Ví dụ: Tôi đã gửi tiền 50 VND mà không áp dụng cho bất kỳ khuyến mãi. Điều này có nghĩa là tôi phải hoàn thành yêu cầu đặt cược 1x đó là 50 VND trên bất kỳ trò chơi nào, trước khi tôi có thể rút bất kỳ khoản tiền thắng cược nào đang chờ xử lý đã đạt được.

2. Áp dụng khuyến mãi

Ví dụ: Tôi được khuyến mãi 50 VND tiền thưởng ở casino với yêu cầu đặt cược gấp 10 lần. Điều này có nghĩa là tôi phải đặt cược ít nhất 500 VND trên các trò chơi đủ điều kiện, trước khi tôi có thể rút bất kỳ khoản tiền thắng cược nào đang chờ xử lý đã đạt được.

Lưu ý: Tiền cược trên một số trò chơi của chúng tôi có thể không được tính đầy đủ vào yêu cầu đặt cược, Trọng số trò chơi tiêu chuẩn có thể được áp dụng. Vui lòng luôn kiểm tra các điều khoản và điều kiện để làm rõ điều này.

10970cookie-checkYêu cầu đặt cược là gì?