Điều gì xảy ra nếu tôi ngắt kết nối internet trong khi đặt cược?

Nếu bạn đã đặt cược thành công, cược sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả khi bạn bị mất kết nối internet. Khi bạn đăng nhập lại vào tài khoản của mình, bạn có thể kiểm tra kết quả sự kiện trên trang kết quả và xem kết quả đặt cược của mình trong thẻ Tài khoản của tôi phần ‘Sao kê’ (Cá cược thể thao).


Đối với các cược đặt không thành công khi mất kết nối internet, số dư của bạn sẽ không bị trừ. Bạn chỉ cần đăng nhập lại sau khi kết nối lại để tiếp tục. Bạn luôn luôn có thể mà kiểm tra các hoạt động cá cược của bạn trong Tài khoản của tôi, phần ‘Sao Kê’ (Cá cược thể thao) nếu bạn không chắc liệu các cược đã được đặt thành công hay chưa.

12360cookie-checkĐiều gì xảy ra nếu tôi ngắt kết nối internet trong khi đặt cược?