Tôi có thể thay đổi hoặc hủy đặt cược của mình không?

Thật không may, khi bạn đã xác nhận đặt cược của mình, bạn không thể hủy hoặc chỉnh sửa đặt cược đó. Luôn đảm bảo rằng các chi tiết đặt cược của bạn là chính xác trước khi bạn xác nhận.

12480cookie-checkTôi có thể thay đổi hoặc hủy đặt cược của mình không?