Tôi có thể được hoàn tiền nếu đặt cược sai không?

Thật không may, khi bạn đã xác nhận đặt cược của mình, bạn không thể hủy/chỉnh sửa hoặc yêu cầu hoàn lại tiền. Luôn đảm bảo rằng các chi tiết đặt cược của bạn là chính xác trước khi bạn xác nhận.

14390cookie-checkTôi có thể được hoàn tiền nếu đặt cược sai không?